Can You Moo?” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi Feltételei És Szabályzata

§ 1. Általános rendelkezések

 1. A verseny szervezője a Q&A Communications Sp. z o.o., melynek székhelye Poznań (irányítószám 61-823), ul. Piekary 12/6, a NOWE MIASTO I WILDA POZNAŃI JÁRÁSBÍRÓSÁG, VIII. GAZDASÁGI OSZTÁLY CÉGBÍRÓSÁGA által vezetett Nyilvántartásba bejegyzett vállalat, továbbiakban: „Szervező”.
 2. Az alábbi szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") képezi a Verseny alapját, és szabályozza a Versenyen való részvétel feltételeit, valamint meghatározza a Résztvevők és a Versenyszervező jogait és kötelezettségeit.
 3. A Versenyen való részvétellel elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit. A verseny résztvevői kötelesek betartani a Szabályzatban foglalt szabályokat.
 4. A versenyre nem vonatkoznak a 2009. november 19-i szerencsejáték-törvény rendelkezései (2018. évi PN, 165. pont, módosítva).

§ 2. Versenyben való részvételi feltételek

 1. A versenyen természetes személyek és üzleti tevékenységet nem folytató személyek vehetnek részt (a továbbiakban: "Résztvevő"). Korlátozottan cselekvőképes személyek (13-18 éves személyek) csak akkor vehetnek részt a versenyen, ha a törvényes gondviselőjük beleegyezik a versenyben való részvételbe. A versenyen való részvétel feltétele minden szerzői jog birtoklása.
 2. A versenyen nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, vezetőségének tagjai és képviselői, valamint a Szervezővel együttműködő személyek. A versenyen a következő weboldalakon keresztül lehet részt venni:
 3. PL: www.mullerpolska.pl
 4. CZ: www.mullermilch.cz
 5. SK: www.mullermilch.sk
 6. HU: www.muller-dairy.com
 7. A versenyen való részvétel és a Résztvevő személyes adatainak ezzel kapcsolatos megadása teljesen önkéntes. A részvétel ingyenes.
 8. A verseny 2021. október 1-től 2021. november 30-ig tart, lengyel idő szerint 23:59-ig.
 9. A versenyen való részvétel feltételei:
  a) Promóciós csomagolásban lévő Müllermilch termék vásárlása
  b) A terméket bemutató videó rögzítése, amely tartalmazza a „mú” hangot is.
  c) A film feltöltése a weboldal megfelelő részére
  d) A Szabályzat tartalmának megismerése és rendelkezéseinek elfogadása.
  A fenti feltételeket a Résztvevőnek együttesen kell teljesítenie.
 10. A versenyfeladat végrehajtása nem tartalmazhat olyan tartalmat, ami:
  a) Azzal a szándékkal kerül közzétételre, harmadik felek jogait megsértse,
  b) Megsértheti a harmadik felek jogait, beleértve a szerzői és társult jogok védelmével kapcsolatos jogokat,
  c) Sértő vagy vulgáris, illetve büntetőjogilag elítélhető másik személy elleni fenyegetést tartalmazhat,
  d) A Szervező és Társszervező érdekeivel ellentétes,
  e) A Szabályzat rendelkezéseit más módon sérti.
 11. A Résztvevő a Verseny keretében létrehozott művek (művészeti alkotások, a továbbiakban: „Pályázat”) a közzétételével kijelenti, hogy a Pályázat közzététele nem sérti harmadik személyek jogait vagy áruit, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Szabályzatban meghatározott célokra és feltételek mellett feldolgozza személyes adatait.
 12. A Szervező két fős versenybizottságot (a továbbiakban: Versenybizottság) nevez ki. A Versenybizottság értékeli, hogyan végzik el a verseny résztvevői a versenyfeladatokat. A Versenybizottság feladatai közé tartozik a Verseny megfelelő lebonyolításának folyamatos felügyelete, döntéshozatal olyan kérdésekben, amelyekben kétségek merülnek fel a Versennyel kapcsolatban, beleértve a jelen Szabályzat értelmezését is. Bárki, aki pályázatot nyújtott be, jogosult fellebbezni az ügy felülvizsgálatára irányuló kérelemmel, a fellebbezést a Versenybizottság megvizsgálja. A Versenybizottság döntései véglegesek.

§ 3. A verseny elbírálása

 1. A Versenybizottság díjakat ítél oda azokért a Pályázatokért, amelyek a Versenybizottság véleménye szerint a legjobbak a következők tekintetében: kreativitás, esztétika és forma, és értékelik a Pályázat megvalósításának kreatív és művészi megközelítését. A Versenybizottság azt is értékeli, hogy a Pályázat megfelel-e a verseny tárgyának.
 2. Minden heti díj egy árukészletből áll, amely a következőket tartalmazza: egy pulóver, zokni és egy JBL hangszóró, összesen 14099 HUF értékben.
 3. Minden fődíj (havi) egy készletből áll, amely a következőket tartalmazza: Iphone 11 és egy speciálisan tervezett telefontok, összesen 172322 HUF értékben.
 4. A díjakat két szakaszban ítélik oda: a heti díjakat hetente, az első két heti díj kivételével, amelyek egyszerre 2021.10.17-én lesznek odaítélve. Továbbá a heti díjak 2021.10.24-én; 2021.10.31-én; 2021.11.7-én; 2021.11.14-én; 2021.11.21-én; és 2021.11.28-án lesznek odaítélve. A Versenybizottság felveszi a kapcsolatot a pályázat nyerteseivel, és közzé teszi az információkat a verseny honlapján.
 5. A Díj átvételének feltétele, hogy a nyertes hozzájáruljon a személyes adatok feldolgozásához, valamint a következő adatokat elküldje emaiben a marta.kraszewska@qacommunications.com email címre az erdeményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül: a nyertes kereszt és vezetékneve, lakcíme, és telefonszáma. Az email tárgyaként a verseny neve szerepeljen. Abban az esetben, ha a nyertes nem teljesíti a fent említett a feltételeket, tartalék nyertes lesz kiválasztva.
 6. Amennyiben a nyertes kiskorú, úgy köteles a versenyeredmények közzétételétől számított 24 órán belül beszkennelve elküldeni a Verseny nyertesének törvényes képviselőjének írásos hozzájárulását a Versenyben való részvételben a következő címre: marta.kraszewska@qacommunications.com
 7. A Szervező vállalja a Díjak elküldését futárszolgálattal a nyertes Résztvevőnek a Résztvevő által megadott címre a személyes adatainak kézhezvételétől számított 21 munkanapon belül.
 8. A Díjnak nincs pénzbeli megfelelője. A Díj másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 9. Amennyiben a Verseny nyertese a fent meghatározott határidőn belül nem adja meg az összes feltüntetett adatot, vagy hiányos, illetve helytelen címet ad meg, és kiskorúak esetében ezenkívül elmulasztja elküldeni a fent említett nyilatkozat szkenjét, a Verseny nyertese elveszíti a Nyereményhez való jogát és a Díjat annak a Résztvevőnek ítélik oda, akinek pályázatát a Versenybizottság választja ki. Az ilyen cselekedetekért a Nyertes tartozik felelősséggel. A Versenybizottság a Szabályzat 3. § 5. pontjában meghatározott módon tájékoztat a Verseny eredményeinek kiegészítéséről.

 10. A Résztvevő felelős azért, ha a Szervezőnek helytelen vagy hiányos elérhetőségeket ad meg, vagy azért, ha a Résztvevő megváltoztatta ezeket az adatokat oly módon, hogy megakadályozza a Díj kiadását. A megfelelően címzett csomag (a Résztvevő által megadott adatok szerint) visszaküldése a Nyeremény elvesztését eredményezi, amely innentől a Szervező rendelkezésére áll.

 11. A Résztvevő lemondhat a Nyereményhez fűződő jogáról, de nem ruházhatja át a Nyereményre vonatkozó jogot harmadik személyre, és nem kérheti a Nyeremény átváltását annak pénzbeli egyenértékévé vagy más módon történő kompenzációját.

§ 4. Szerzői jogok

 1. A Résztvevő a Pályázaton való részvételének benyújtásával megerősíti, hogy az általa benyújtott Versenymunka (művészeti alkotás) az ő műve, amelynek teljes szerzői és társult jogait birtokolja, és hogy a beküldött mű jogi hibáktól mentes és nem sérti harmadik felek személyes jogait vagy harmadik felek javait.
 2. A Szabályzat 2. § 6 pontjának megfelelően a Pályázat feladásakor a Résztvevő felhatalmazza a Szervezőt, hogy a Pályázatot időben és területileg korlátlanul felhasználja azáltal, hogy közzéteszi a következő felhasználási területeken:
  a) felvétel bármilyen technikával, különösen ideértve a teljes és töredékes rögzítést bármilyen audiovizuális adathordozón, például fényérzékeny, mágneses, cellulózszalagon, digitális adathordozón - DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, MP3, fényképes film, analóg CD, optikai lemez, memóriachipek és egyéb adathordozók,
  b) a felvétel egészben és töredékekben történő reprodukálása bármilyen technikával, beleértve a nyomtatást, reprográfiás, fényérzékeny, mágneses, digitális, optikai, számítógépes rögzítési technikát, audiovizuális, videofonikus és számítógépes hordozón,
  c) rögzítés a számítógép memóriájába,
  d) rögzítés helyi számítógépes hálózatokba,
  e) fordítás, fejlesztés, elrendezés, adaptáció, az elrendezés megváltoztatása vagy bármilyen egyéb változtatás a számítógéppel rögzített munkában, azzal a joggal, hogy a változtatások eredményeit megsokszorozzák, miközben fenntartják a módosításokat végrehajtó személy jogait,
  f) bevezetés az telekommunikációs hálózatba, például az Internetbe, másolatok készítése az ilyen rögzített anyagokról és azok terjesztése telekommunikációs hálózatokban,
  g) terjesztés a Szervező weboldalain, a Szervező közösségi hálózatain és a Szervező közösségi hálózatok profiljain,
  h) megosztás a Szervező mobilalkalmazásán keresztül.

§ 5. A Szervező jogai

 1. A Szervezőnek jogában áll azonnali hatállyal kizárni a Résztvevőt a Versenyben való részvételből, valamint megtagadni a Nyeremény átadását abban az esetben, ha a Résztvevő hamis vagy hiányos adatokat szolgáltatott a Nyeremény odaítéléséhez, nem tartja be a Szabályzat rendelkezéseit, valamint abban az esetben, ha a Szervező a Résztvevőnek a Szabályzat rendelkezéseivel ellentétes tevékenységéről értesül.
 2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a versenyt bármikor lemondja/lezárja.

§ 6. Reklamaciók

 1. A Résztvevő panaszt nyújthat be a Verseny ideje alatt.

 2. A panaszokat írásban kell benyújtani a Szervező irodájának címére, vagy elektronikus formában a következő e-mail címre: marta.kraszewska@qacommunications.com

 3. A panasz tartalmában a Résztvevőnek a következőket kell feltüntetnie: kereszt- és vezetéknév, levelezési cím, e-mail cím, valamint a panasz és a bejelentett követelés okának leírása. A Szervező a panaszt a Szervező általi kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül megvizsgálja. A választ e-mail formájában küldjük el a panaszban megjelölt címre.

§ 7. Személyes adatok feldolgozása

 1. A verseny résztvevőinek személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelettel összhangban dolgozzák fel.

 2. A Résztvevők személyes adatait a Szervező dolgozza fel, aki a Verseny ideje alatt a személyes adatok Adatkezelője.

 3. A Résztvevő személyes adatait a következő célokból kerülnek feldolgozásra:
  a) a Verseny lebonyolítása, mely alatt a Versenyben való részvétel iránti kérelem elfogadása, a pályázatok ellenőrzése, a nyertesek kiválasztása és a nyeremény átadása értendő – a Résztvevő hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja) a Szabályzat 2. § 8. bekezdésében meghatározott módon kifejezve.
  b) a kiosztott nyereményből eredő adókötelezettségek teljesítése - a Résztvevő hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja) a Szabályzat 2. § 8. bekezdésében meghatározott módon kifejezve, illetve a jogszabályok alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, c. pontja).
  c) az esetleges panaszok megvizsgálásának céljából - a Résztvevő hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja) a Szabályzat 2. § 8. bekezdésében meghatározott módon kifejezve és a Szervező és Társszervező jogos érdekeinek megvalósítása céljából (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja).

 4. A verseny szervezőjével a következőképpen léphet kapcsolatba:
  a) Levél küldése a Szervező székhelyére,
  b) Elektronikus üzenet küldése a következő címre: marta.kraszewska@qacommunications.com

 5. A Résztvevő hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a Versenyben való részvétel érdekében önkéntes, de elengedhetetlen ahhoz, hogy a Résztvevő részt vegyen a Versenyen és megkapja a Díjat. A résztvevőnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását az alábbi címre küldött üzenettel: marta.kraszewska@qacommunications.com. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a Résztvevő adatainak a visszavonás előtt végzett kezelésének jogszerűségét.

 6. A Szervező a Résztvevő személyes adatait a jelen Szabályzatban előírt valamennyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig tárolja, beleértve a nyeremény odaítélésével kapcsolatos adókötelezettségeket és a Résztvevők esetleges, a Versennyel kapcsolatban felmerülő igényeinek lejáratát. A követelések elévülési idejét a Ptk határozza meg.

 7. A Résztvevő személyes adatai továbbadhatók olyan cégeknek, amelyeket a Szervező a verseny szervezése során a tevékenységek elvégzésével bíz meg, a személyes adatok feldolgozását megbízó szerződés alapján, különösen ideértendő a versenyt lebonyolító ügynökség és a futár/posta szolgálat, amelyen keresztül a Szervező nyeremények átadását biztosítja.

 8. A Résztvevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, és azok helyesbítését, kiegészítését, törlését, illetve az adatfeldolgozás korlátozását kérni, továbbá joga van az adattovábbításhoz a GDPR-ban meghatározott helyzetekben. Emellett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 9. Amennyiben a Résztvevő úgy ítéli meg, hogy személyes adatait a Verseny során a törvény rendelkezéseivel ellentétesen kezelik, úgy panaszt nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez.

 10. A Verseny menetével kapcsolatos minden döntés csak a Szabályzat 2. § 9. pontban meghatározott módon kerül meghozásra.

§ 8. Végső rendelkezések

 1. Jelen Szabályzat a Szervező irodájában és a Szervező profilján a verseny céloldalain lesz elérhető.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat megváltoztatására abban az esetben, ha a változtatás szükségességét a Szervezőtől független okok indokolják.
 3. A változtatásokkal kapcsolatos információk ugyanúgy kerülnek közzétételre, mint a Szabályzat.
 4. A Versenyen való részvétellel a Résztvevő megerősíti, hogy elolvasta a Szabályzatot, teljesíti a Szabályzatban foglalt összes feltételt, és hozzájárul a Versenyben való részvételhez a Szabályzatban meghatározott feltételekkel.
 5. A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekre, az általánosan alkalmazandó jog vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.